Tag: 腸道敏感

健腸運動教育及推廣中心話你知【生暗瘡啊?關你腸事!】

壓力一大,條腸就會出事!之後D暗瘡仲會爆到一發不可收拾,灰到好似連個天都唔鍾意自己咁。 健腸中心同大家講,如果你D暗瘡生係下巴、鼻、嘴邊、腮邊,就可能係你條腸出現消化功能問題!因為腸道不適,腸道吸收、消化功能變差,唔單只會導致體質下降,仲令…

0 Shares

【舒服哂~】究竟一日需要幾多次排便?

定期的排便可以幫你清理體內的廢物、細菌和不能被消化的蔬菜渣,令你的消化保持運作。事實上,你排便的頻率可能是你整體健康狀況的最佳指標之一,還可反映你是否存在需要解決食物敏感性或感染等潛在問題。 所以說,我們一天應排便多少次?美國腸道健康專家樊…

0 Shares