Tag: 海味

「樓上」正係賣燕窩海味?
連雪條都有得賣啦!

大家應該對「樓上」燕窩呢個名一啲都唔會陌生,就算未去過佢地到買野,都一定聽過佢地個名啦,但係大家咪以為「樓上」賣燕窩海味先至叻,今期佢地唔知咩事,而家連雪條都賣埋,仲要唔係普通嘅雪條! 係原隻芒果嘅雪條! 根據佢地嘅網站顯示,其實隻芒果原產…

0 Shares