Tag: 收納

好似砌lego咁簡單 荷蘭醒目發明傢俬任你組裝

每次買新傢俬都要左度右度? 買完之後又覺得不合用、唔夠位放晒所有野? 荷蘭這個醒目發明就絕對適合你,以後組裝傢俬就好似砌lego咁簡單! 這個名為Umodu的發明可以瘋狂變身,砌成不同的木架組合。原因在於這一個! Umodu特設白色接合零件…

0 Shares