Tag: 哈蜜瓜

北海道富良野產蜜瓜蛋糕
聖安娜餅屋新推出!

有睇過近期Do姐再shopping嘅都知北海道富良野嘅哈蜜瓜係非常之出名同好食!而最近聖安娜餅屋就推出咗兩款蛋糕係用北海道富良野哈蜜瓜來整!除咗外貌吸引之外,可以見到佢真係一塊塊哈蜜瓜果肉鋪起面,真係真材實料!   呢款蛋糕叫做北…

0 Shares